Chakras

Chakra ay gulong at ikot na nagmumula sa Sanskrit. Meron kaming 7 pangunaling Chakras na pwede nating pahagahan.Sa dimensiyong ito. Ang mga enerhiyang sentro sa bawat tao. Sa kung saan ang panghabangbuhay na kahulugan sa sistemang ito. Ang bawat, kaukulang halimbana ay may ibat ibang aspeto sa ating buhay at sumusoporta sa ating isip katawan at kaluluwa. Ang enerhiya na nagmumula sa bawat Chakra ay kumakatawan sa ibat ibang kulay na nasa pigurang ito:

Chakra Tree And Flower of Life

 
7th Crown Chakra or Koronang Chakra – Lila
Sa sariling kaalaman, para sa sariling kamalayan, inituwisyon (o pangitain) kimalayan,, konektado, pakikipagkaisa sa lahat.
Pang-uunawa, koneksyang pang-ispirituwal, koneksyon sa kaluluwa kung hindi balanse ang mga nasa itaas,ang epikto nito ay ang mga sumusunod, pagkalungkot pagkalas,at pagiging mapanghusga.

6th Third Eye Chakra – Indigo
Sariling pagmumuni muni,pagpapaunlad sa sarili, at paglago lakas ng isip at lakas nito sa katawan.
Kung hindi balanse ay makakaapekto sa taas at kasama na ang hindi pagkatoto o gumaganap na mabilis,natitigilan,madaling maimpluwensyahan.

5th Throat Chakra – Asul
Pagpapahiwatig sa saili, pakik-pag usap kasama na ang pakikinig.
Kung hindi balanse ay makakaapetso sa taas kasama na ang mahigpit na pakiramdam,pagkainis, manliit, masyadong maraming salita at hindi nakikinig, humaling sa sarili.

4th Heart Chakra – Berde
Pag-ibig, kaligayahan, pasasalamat at pagkahabag
Kung hindi balanse ay makakaapekto sa taas kasama na ang kasakiman , kalungkutan, maghinanakit, pagiging makasarili, kadahupan, hindi minamahal, at pag kaawa sa sarili.

3rd Solar Plexus Chakra (Baba ng tadyang) – Dilaw
Kakayahan, balanse, kumpiyansa sa sarili, pagpapahalaga sa sarili at respeto para sa lahat.
Kung hindi balanse ay nakakaapekto sa taas kasama na ang pakiramdam na nawala, paghatol sa sarili at pintas, dipresyon at mayabang

2nd Sacral Chakra (Baba ng tiyan) – Orange
Malikhain, sekswal, mapaglaro, pagsaliksik, madamdamin at mag-udyok
Kung hindi ito balanse ay makakaapekto sa taas kasama na ang labis na pagmimithi, pagpapatakbo, walang pag unlad,kakulangan o walang kasipatan.

1st Root Chakra (Base of tale bone) – Pula
Grounded, sinusuportahan, pag-aari, relasyon ng pamilya, koneksyon sa kalikasan int pundasyon.
Kung ang isa sa Chakra ay hindi balanse or barado, makakaramdam ka ng kakulangan sa katumbas na aspeto sa taas.
 

Sa pagpapatibay ng mga siguradong aspeto sa iyong buhay,maari kang mgpadaloy ng enerhiya sa iyong katumbas na chakra sa bahagi ng iyong katawan,isaisip o gunitain nito ang kulay sa iyong isipan.

Kung ang isang partikular na chakra ay maging barado o nangangailangan ng pagbalanse, maaari itong mag-umpisa na maapektohan ang iba.kaya mas mabuti na balanse ang lahat ng ito. Ang mga nasa ibaba ay ang simpleng painamasaan na maaasing gawin o gamitin:

  1. Humiga o umupo ng komportable at humugot ng mga llang hininga
  2. Isipin na ang koronang chakra ay nasa ibabaw lamang ng iyong ulo, na parang nakita mo ang isang magandang lotus na kulay lila. Ngayon, magdaloy ng enerhiya pababa sa lutos habang inisip mo ang ilaw pababa at pinupuno ito.
  3. Sa pagpapadaloy mo ng enerhiya at ng ilaw sa baba, isipin ng dahan dahan ang bulaklak ng lotus, na may lilang imahe na lumalaki ng mabilis at mas malapad.
  4. Sa oras madama ang enerhiya, o gunitain ang lilang awra na sapat ang laki at lakas,ikaw ngayon ay sumunod sa sunod na chakra.
  5. Mag-isip ng isang kulay indigo na lotus na kapareho ng sukat sa iyong third eye chakra at gawin ang parehong bagay.
  6. At lumipat sa sunod na chakra,mag-isip lotus sa lokasyon ng chakra, na may parehong kulay nito.
  7. Depende sa dami ng enerhiya na kailangan para tangalin ang bara, balanse o enerhiya sa bawat chakra,sa bawat oras na nakukuha mo sa bawat lokasyon para makita ang lotos na namumulaklak ng buong buo at gunitain ang mga kulay na malakas na nagbabago. Kaya maglaan ng oras para dito.

Maaari kang tumulong magbalanse sa iba, sa pamamagitan ng pagpapadaloy ng enerhiya sa kanila, parehong pamamaraan sa itaas, pero gunitain lamang ang mga kulay kagaya ng iyong paglipat mula sa ( koronang chakra) pababa sa ugat ng chakra o root chakra
 

Tandaan : Ang lahat ng im pormasyon ay pangkalahatan sa kalikasan upang makatulong sa paghahanap para sa kaalaman sa lahat ng aspeto ng kagalingan. Wala sa mga impormasyon ang bumubuo ng medical na payo o dapat na kinuha bilang anyo ng paggamot na walang payo ng isang mangagamot.
 

Pakiusap sumangguni sa mga links sa ibaba kung paano mag padaloy ng enerhiya:

Pagalingin ang Sarili

Pangunahing Kaalaman ng Enerhiya

Pagpapadaloy ng Enerhiya sa Iba